top of page

Folketingsvalget bliver 5. juni

Vi skal kunne finde hinanden i forbindelse med valget derfor får DU min valgmail:

stemorlahav@orlahav.com

orla_hav_01-2.jpg

Du er velkommen til at kontakte mig på denne mail med gode ideer og forslag

Vi giver en lille for-valg gave snart.
Et bogmærke, der kan bruges igen og igen i den bog du er i gang med.
Ideen bygger på at jeg tror vores klima og miljø bliver et afgørende emne. 
IMG_0522.jpeg

11/5-19

Dagens udgave af Nordjyske Stiftstidende bringer dette "Synspunkt"

Skærmbillede 2019-05-11 kl. 08.20.34 2.j

 

Klimavalg forude
Indlæg i Nordjyske Stiftstidende

 

En fantastisk sommer er  ved at være ovre, alle os der ikke direkte er afhængige af vejr og klimas indvirkning på dyrkning af jorden har nydt det sydeuropæiske vejr. Naturligvis er der gået mange tanker til landbrugets udfordringer og indvirkningen på fjorde og vandressourcerne, hvilket jo fik en ekstra understregning med den særdeles kritiske klimarapport, der blev offentliggjort i sidste uge.

 

Ingen tvivl om at det bliver en del af bagtæppet for det folketingsvalg, der skal afholdes senest forsommeren næste år.

Klimaudfordringerne vil i stigende grad komme i centrum fordi manglende handling vil være en trussel for menneskets overlevelse på jorden og skal man tro de alvorligste scenarier, så er det indenfor de kommende generationer! Ingen af os ønsker at vore oldebørns eksistens skal trues af manglende initiativer i vores generation.

 

FN har opstillet en række verdensmål, som er vedtaget i FN, forhåbentlig følger medlemslandene op  med handlinger. Med jævne mellemrum afholdes COP arrangementer for konkret at forpligte landene.

Danmark bør kende sin pligt ved at gennemføre kloge beslutninger, der understøtter klimamålene.

Staten må gå foran ved at gøre miljøhandling enkelt og tilgængeligt for os som borgere.

Vi kan som borgere gøre rigtig meget i den konkrete hverdag. Vi kan holde fokus på energiforbrug f. eks. ved at investere i energieffektive biler, installere sparepærer, bruge vand med omtanke, sortere og genanvende skrald, kompostere nedbrydelige bioprodukter.

Det offentlige skal på samme måde følge op og dertil indrette enkle løsninger så det klimavenlige valg bliver det enkle valg. Kommunerne organiserer sorteringsordninger for skrald, det er godt for udnyttelsen af ressourcerne og for beskyttelsen af livet i havet, hvor plastik udgør en stadig større risiko for dyr og planter og dermed for mennesket.

Staten kan sikre at det kan betale sig for borgerne at handle klimarigtigt. Det kan ske ved at bruge afgifter på forkerte løsninger.

Staten kan fremme forskning i nye og bedre løsninger for miljø og klima. Desuden kan staten gøre det attraktivt at investere i gode løsninger.

r staten bevidst gør dette bliver det attraktivt for private virksomheder at udvikle og producere klimavenlige løsninger og produkter.

 

I sommerens løb besøgte jeg en landmand, der på fin måde har udviklet og etableret et biogasanlæg, der hjælper landmændene af med deres overskud af biologisk materiale og samtidig leverer energi til mange husstande. I tillæg sikrer anlægget at lugten fjernes fra den gylle, der udnyttes. Anlægget betjener en stor gruppe landmænd, der “låner” deres friske gylle ud til processen, der tager gas og lugt ud af gyllen til glæde for naboer. Leverandørerne får retur et bedre gødningsmiddel. Altså en win, win situation.

Virksomheder som Aalborg Portland leverer energi, som er i overskud fra deres produktion og tager del i forbrænding af store mængder affald.

Desværre oplever både landbrug og industrivirksomheder masser af bøvl med regler, der modvirker klog klimaadfærd. Det er for dumt og endnu dummere bliver det fordi det modvirker skabelse og fastholdelse af decentrale arbejdspladser.

 

Socialdemokratiet har fremlagt et vel gennemarbejdet udspil til et grønnere Danmark. Det bør vi fremme gennem sikring af en klima- og  miljøbevidst regering.

 

Med venlig hilsen

 

Orla Hav, mf

Socialdemokratiet

Rønne Allé 5,

9400 Nørresundby

bottom of page